• en
  • nl

Het Sirius team wenst heel veel sterkte aan iedereen die op zijn of haar manier vecht tegen het coronavirus en de gevolgen daarvan

vergaderen

Hebt u een idee of nieuw product? Dan bent u natuurlijk benieuwd of daar een afzetmarkt voor is. Sirius helpt. Wij zetten onze chemische, technologische en commerciële ervaring in voor uw marktstudie en marktintroductie. Al binnen 2 dagen krijgt u een globaal idee van de wereldmarkt voor uw idee. Na 3 weken ontvangt u een compleet overzicht met equivalenten, substituten, potentiële marktsegmenten, volumes en prijzen. En we doen méér.  Als ervaren distributeur van chemische specialiteiten heeft u in Sirius de partner die samen met u de verkoop en fysieke distributie op gang brengt. Uw idee omgezet in een commercieel succes. Snel, realistisch en doeltreffend.

 

Ondersteuning aan uitvinders

Wij denken ook na over de chemische grondstoffen van de verdere toekomst. Uitvinders weten ons te vinden met hun creatieve ideeën, soms nog in puur conceptuele vorm. In onderling vertrouwen analyseren wij elk idee en zoeken daar markten bij. In elke markt vinden wij vervolgens de enthousiaste partner die het idee verder kan dragen.

Testen en begeleiden

Samen met de potentiële marktpartij geven wij de mogelijkheden en de specificaties van het productidee verder vorm. Daarna testen we een aantal monsters. We houden in alle stadia van de ontwikkeling de vinger aan de pols en begeleiden de uitvinder naar de markt. En: naar overheden en andere beslissers.

Voor een betere samenleving

Onze aanpak heeft effect. Zo is Sirius vergevorderd in de introductie van een katalysator die uitlaatgassen en andere luchtverontreinigingen afbreekt. Dergelijke innovatieve grondstoffen hebben een langere weg af te leggen naar de markt. Zonder uitzondering gaat het om chemicaliën die de samenleving verbeteren. Dát zijn de grondstoffen die Sirius in de nabije toekomst distribueert.

Bekijk ook:
Chemici
Inkopers