• en
  • nl

Het Sirius team wenst heel veel sterkte aan iedereen die op zijn of haar manier vecht tegen het coronavirus en de gevolgen daarvan

Iedereen met een beetje kennis van Grieks en Latijn zou geschokt moeten zijn dat er stoffen bestaan zoals biociden. Biocide betekent immers “stof die organismen doodt” – stoffen die “ons” zouden kunnen doden. Gelukkig verwijst de term biociden vaker naar antimicrobiële middelen, hoewel insecticiden, bestrijdingsmiddelen en gifstoffen voor ratten en dergelijke er ook onder vallen.

Hoewel hun medische toepassingen het meest voor de hand liggen, omvatten consumenten- en industriële toepassingen een verrassend brede markt voor biociden. Zo worden ze toegevoegd aan shampoos en douchegels om te voorkomen dat er schimmels groeien in de vochtige lege delen van een fles; ook worden ze aan diervoeder toegevoegd om bederf te voorkomen; tevens voorkomen ze algengroei in proceswater. Enkele van de meest recente ontwikkelingen in kunststoffen zijn het incorporeren van antimicrobiële middelen in de kunststof zelf, wat inhoudt dat elk onderdeel ervan bestand is tegen microben.

Omdat deze middelen gemakkelijk doordringen in de gehele toepassingsruimte, moet er veel aandacht worden besteed aan hun veiligheid en werkzaamheid. Wetgeving die het gebruik van biociden controleert kan behoorlijk complex zijn, aangezien de ratio risico versus opbrengst bij biociden niet altijd in evenwicht is.

Het ongebreidelde gebruik van antibiotica heeft bijvoorbeeld geleid tot de opkomst van “superbugs” – een bacterie die resistent is tegen elk antibioticum dat momenteel in het medisch arsenaal beschikbaar is – met een frequentie die zorg zou moeten wekken. Gelukkig kan slimme regelgeving, met betrekking tot het gebruik, de verspreiding van antibiotische resistentie beperken. De Nederlanders hebben een van de laagste antibiotica resistenties ter wereld, dankzij de uitgebreide aanpak om het gebruik van antibiotica te minimaliseren.

Algemene biociden, zoals bleekmiddel, alcohol en jodium, leiden niet tot resistentie tegen antibiotica. Deze stoffen zijn op celniveau zo ontwrichtend dat niets overleeft. Chloor, of preciezer hypochloorzuur, is net hydrofoob genoeg om door celwanden te dringen, maar ook reactief genoeg om eiwitstructuren en -functies te verstoren; van alle eiwitten. Omdat deze producten alles aangrijpen, kunnen deze stoffen ook voor mens en milieu gevaarlijk zijn. Daarom moeten ze worden gereguleerd om niet onbedoeld onszelf of de wereld om ons heen te vergiftigen.

 

Het Sirius Effect:

Sirius stimuleert zo veel mogelijk het gebruik van milieuvriendelijke chemicaliën. Bijvoorbeeld, onze Britebleach SPC, dat in combinatie met een activator zoals Britebleach TAED, peroxyzuren genereert die niet alleen zeer effectief zijn tegen bacteriën, maar tevens snel worden omgezet in water, azijnzuur, waterstofperoxide en zuurstof. We hebben een geweldig team dat niet alleen verstand heeft van de Europese Biocide Wetgeving maar altijd klaar staat u te adviseren. Heeft u vragen? Wij hebben antwoorden.