• en
  • nl

Het Sirius team wenst heel veel sterkte aan iedereen die op zijn of haar manier vecht tegen het coronavirus en de gevolgen daarvan

Het Sirius effect:

Om de complexe invloed van het mondiale speelveld en haar politiek te begrijpen, is een distributeur nodig die geworteld is in en vertrouwd is met zowel de leveranciers als de markten van haar klanten.

Aangezien Sirius International jaarlijks elke producent audit en wekelijks met hen in contact staat, zijn we op de hoogte van de nieuwste trends in de chemische industrie waarvan u afhankelijk bent. En met drie magazijnen in Europa kan Sirius, afhankelijk van die tendensen, flexibel grondstoffen opslaan. Dit stelt ons in staat grote veranderingen te onderkennen en onze partners te helpen er snel mee te dealen.

Chinese beschikbaarheid

De wereldeconomie beweegt zo snel en in zulke onvoorspelbare richtingen dat het voor elk bedrijf een grote uitdaging is om op de hoogte te blijven. Daarom is het cruciaal om niet alleen efficiënt te zijn in het heden maar ook de beschikbare ervaring en kennis te gebruiken om in te schatten wat er in de komende maanden zou kunnen gebeuren.

Als we de toekomst van de chemische industrie met betrekking tot de beschikbaarheid van grondstoffen beschouwen, voldoet het niet te zeggen: “Het is moeilijk te voorspellen”, ook al moet er met veel factoren rekening worden gehouden.

We richten ons onvermijdelijk op de huidige situatie in China en haar positie op de internationale markt aangezien China’s snelgroeiende chemische industrie sinds 2011 de qua omzet grootste ter wereld is. Deze groeit sneller dan andere regio’s. Desondanks is de enorme capaciteit niet noodzakelijk een teken van stabiliteit. 

Onlangs hebben Chinese fabrikanten een hevige transformatie ondergaan. De binnenlandse druk van centrale en lokale overheden in combinatie met de impact van de handelsoorlog met de VS, creëert veel onzekerheden. Desondanks willen we enkele inzichten delen die een beter begrip van de complexiteit van de situatie bieden. 

Chemische fabrieken onder binnenlandse druk

Twee jaar geleden begon de Chinese overheid met een reeks veiligheids- en milieu-inspecties die de chemische fabrikanten direct beïnvloedden. Veel ongekwalificeerde producenten werden ontdekt en opgeheven. Omdat die rotte appels willekeurige posities innamen in de complexe toeleveringsketen van Chinese primaire grondstoffen en halffabricaten, had het sluiten ervan invloed op de hele industrie. Maar dat bleek nog maar het begin van een ingrijpende overgang… 

Dit jaar staan ​​Chinese chemische bedrijven voor nog een andere grote uitdaging. Na de noodlottige gebeurtenis op 21 maart 2019 – een explosie bij de Jiangsu Tianjiayi Chemical Company – zijn de veiligheidsmaatregelen nog verder aangescherpt. En het is niet altijd duidelijk of de getroffen maatregelen puur ecologische of ook politieke belangen dienen. Lokale overheden worstelen met de verleiding productie te verbieden ​​alleen maar om elk risico uit te sluiten. 

Volgens onbevestigde informatie zullen meer Chinese chemische fabrieken permanent worden gesloten. Noord-chinese ondernemingen worden meer getroffen dan Zuid-chinese. Oost-chinese fabrieken meer dan Centraal- en West-chinese. Er zijn al Europese bedrijven die extra hoeveelheden van bepaalde materialen kopen om een voorraad aan te leggen. Deze voorzorgsmaatregel zou hen in staat stellen een reguliere voorraad te behouden in geval van een beschikbaarheidscrisis. Maar ze kunnen ook blijven zitten met dure voorraad als de trends veranderen of de volgende trend de vorige neutraliseert. 

Een andere interne factor die een belangrijke rol speelt in de beschikbaarheid van grondstoffen, is het verslechterende publieke imago van de industrie. De consumenten zijn steeds meer geïnteresseerd in groene en duurzame stoffen, wat leidt tot een verhoogde vraag. Dit kan het sourcen van sommige grondstoffen moeilijker maken dan ooit tevoren.

Bovendien, met het naderen van het 70-jarig jubileum van de Volksrepubliek China (1 oktober 2019), zullen centrale en lokale overheden hoogstwaarschijnlijk steeds meer druk uitoefenen op chemische producenten. De kans bestaat dat van eind september tot begin oktober nieuwe productiebeperkingen of -opschortingen worden ingesteld en dat het vervoer van gevaarlijke goederen op snelwegen mogelijk niet wordt toegestaan. 

Last but not least; tijdens winters wordt luchtvervuiling altijd erger, wat gewoonlijk leidt tot benauwende regelgeving en opgeschorte productie. In het koude seizoen geven lokale overheden altijd prioriteit aan verwarmde huizen boven draaiende fabrieken. Wanneer de lucht- of watervervuiling in de winter te zwaar worden, worden fabrieken daarom tijdelijk stilgelegd.

Achter alle bovengenoemde invloeden schuilt het beroemde lange termijn uithoudingsvermogen van de Chinese overheid. Chinese lange-termijndoelen gaan altijd vóór korte-termijn ontberingen. 

De handelsoorlog tussen China en de VS

De gecompliceerde binnenlandse situatie is niet de enige moeilijkheid voor Chinese chemische fabrikanten. De handelsoorlog tussen China en de VS heeft ook een aanzienlijk effect op de industrie. 

Dit voortdurende economische conflict tussen de twee grootste economieën ter wereld werd geïnitieerd door de president van de VS, Donald Trump. Het omvat stijgende tarieven en andere handelsbelemmeringen voor Chinese producten die in de VS worden geïmporteerd.

 De China-VS handelsoorlog is net begonnen, maar sommige Chinese leveranciers, op zoek naar oplossingen, besloten al om de verhoogde importtarieven voor de VS te delen tussen de Amerikaanse klanten en de Chinese producenten. De Chinese overheid heeft de negatieve invloed van Amerikaanse tarieven ook gedeeltelijk gecompenseerd door wisselkoersaanpassingen. Sinds augustus is de RMB van 6,8 tot bijna 7,17 in waarde gedaald ten opzichte van de USDollar. Dus in plaats van de Amerikaanse markt te verliezen, past China zich aan en gaat vooruit.

 De specifieke kenmerken van de Chinese binnenlandse markt maken de concurrentie binnen de Chinese chemische industrie relatief agressief. Tegelijkertijd schaadt de handelsoorlog de export van chemicaliën naar de VS. Al deze economische problemen kunnen zelfs leiden tot verdere problemen voor chemische bedrijven wereldwijd.

 Of kosten nu worden gedeeld en valuta wordt afgewaardeerd of niet; de export naar de VS kan achteruitgaan ten gunste van investeringen in toenemende export naar andere regio’s zoals Europa. Uit het verleden blijkt echter dat er handelsoorlogen geen winnaars hadden en de consument steeds de verliezer was.

Neem contact met ons op om verder te bespreken hoe deze veranderingen te transformeren van obstakels naar kansen, zodat u niet tegen een muur oploopt maar uw ogen op de horizon houdt.

© Copyright Sirius International Detergents BV | Sirius International Water Treatment BV