• en
  • nl

Het Sirius team wenst heel veel sterkte aan iedereen die op zijn of haar manier vecht tegen het coronavirus en de gevolgen daarvan

Uw Partners

03 jan 2020

van links naar rechts: Annelies, Marco, Martina, Jonien, Charlotte, Leo Het Sirius Effect Waardoor onderscheidt Sirius zich? Er zijn veel bedrijven die optreden als tussenpersoon voor duurzame reinigingschemicaliën. Sommigen van hen bieden, net als Sirius, misschien zelfs REACH-registratiediensten en supply chain management. Maar Sirius is anders, niet vanwege de omvang of het scala aan diensten… Lees meer

RSPO, REACH, Responsible Care

04 jul 2019

Tot de topprioriteiten van het team van Sirius International behoort het ontwikkelen van innovatieve producten, productiemethoden, en logistieke processen ter verbetering van het milieu en daarmee onze veiligheid, ons klimaat en onze toekomst. De vele kansen die hierdoor worden geboden gaan gepaard met nog meer verantwoordelijkheden. We moeten op de hoogte blijven van de nieuwste… Lees meer

Het innovatieproces van Sirius

23 jan 2019

Weet u hoe buskruit werd gecreëerd? De Chinese keizer Wu Di (156-87 v.Chr.) wilde het eeuwige leven hebben. Hij investeerde een aanzienlijke hoeveelheid middelen en zijn alchemisten deden heel wat niet-geslaagde experimenten waarbij zij zwavel en salpeter met elkaar mengden en verwarmden. Veel later, in de 8e eeuw, werd het idee verder ontwikkeld en werd… Lees meer

REACH: richtlijnen voor chemische stoffen in Europa

01 jan 2014

In het hoge noorden, Helsinki om precies te zijn, neemt het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) besluiten over REACH die iedereen in Europa aangaan. Om op de hoogte te blijven is het goed ons af en toe te verdiepen in de status. REACH, Helsinki heeft bij haar oprichting in 2007 al de regels en tijdslijn vastgesteld… Lees meer

De ECHA put

01 mei 2013

REACH is goed onderweg. Maar zoals met alle vehikels zonder vergelijkbare voorganger, ontmoet REACH ook enkele kinderziektes. Dat is ook niet verwonderlijk als je beseft hoeveel partijen met REACH te maken hebben en dat al die verschillende belanghebbenden de opdracht hebben er samen uit te komen. En REACH is geen gesloten systeem; het heeft wisselwerking… Lees meer

REACH OF NIETS

01 jun 2012

De EU is al een heel eind op weg alleen nog REACH geregistreerde chemicaliën in de EU toe te laten. Na 30 mei volgend jaar wordt aangenomen dat alle producenten/importeurs die hun chemicaliën NIET van pre-registratie naar volledige registratie hebben overgezet, geen interesse hebben om ooit nog 100mt per jaar in de EU te verkopen…. Lees meer

Actie is REAChtie

01 mei 2010

Wat is de status van REACH en CLP/GHS op dit moment? REACH, Regulering, Evaluatie, Authorisatie en beperken van Chemicaliën heeft als hoofddoel de bescherming van burgers tegen de risico’s die chemicaliën kunnen vormen. Iedereen weet dat sinds vorig jaar alle chemicaliën in gebruik in de EU voor-geregistreerd moeten zijn. Alleen voorgeregistreerde chemicaliën kunnen nu nog… Lees meer