• en
  • nl

Wij slaan bruggen tussen producenten
van grondstoffen en klanten in Europa.

Door de waterbehandeling- en reinigingsindustrieën stromen vele miljoenen liters water. Hiermee spoelen oppervlakte-actieve stoffen het milieu in. Ook daar doen ze hun naam eer aan; ze zijn actief in het oppervlaktewater met meestal een ongewenst en soms langdurig milieu-effect. Een bekend voorbeeld daarvan zijn fosfor- en stikstofhoudende stoffen die algengroei in het oppervlaktewater stimuleren resp. nitrieten vormen, waarbij in beide gevallen het zuurstofgehalte van dat water daalt. Behalve het onderkennen van zulke effecten en het controleren van lozingen is het zaak deze bijkomende problemen bij de bron aan te pakken. Als de actieve stoffen geen fosfor en stikstof zouden bevatten en afbreekbaar waren, zouden we algengroei, nitrietformatie en accumulatie in het milieu voorkomen.

 

Een belangrijke groep onafbreekbare grondstoffen die zowel fosfor als stikstof bevatten zijn de fosfonzuren en afgeleide fosfonaten. Alle fosfonzuren bevatten meerdere O=P-OH groepen per fosfonzuurmolecuul. De meeste fosfonzuren bevatten daarnaast ook organische stikstof groepen -N-(CH2)3. Fosfonzuren zijn gevaarlijke etsende en bijtende stoffen. Daarom worden vaak de afgeleide zouten met O=P-ONa+ groepen gebruikt. Deze bevatten per molecuul echter evenveel fosfor en stikstof als het oorspronkelijke fosfonzuur.

Tijdens waterbehandeling en reiniging zijn fosfonzuren nuttige ingrediënten; ze houden metaalionen in oplossing en voorkomen dat aanslag verder aangroeit. Zo houden ze hard water zacht en voorkomen ze kalkaanslag en roest. Fosfonzuren zijn zo goed in deze ‘sequestrerende’ werking dat ze zachte (textiel) en harde (vloeren, tafels, staal, natuursteen, enz) oppervlakken volledig schoonvegen van metaalzouten en deze vervolgens zo omringen dat terug-afzetting (‘re-depositie’) verwaarloosbaar is. Doordat het grote, zwaar negatief geladen moleculen zijn die bovendien, wegens hun functie, complexen met metaalionen vormen, kunnen bacteriën deze fosfonzuren en fosfonaten niet afbreken. Ze zouden het wel willen; fosfor en stikstof zijn voedingsstoffen voor de meeste bacteriën, die er fosfaten en nitrieten van maken. Die weer schadelijk zijn…

Zie hier een typisch milieudilemma; industriële fosfonzuren/fosfonaten zijn onafbreekbaar en hopen dus op in het milieu. Als we echter beter afbreekbare fosfonzuren/fosfonaten zouden ontwikkelen, zouden bij de afbraak daarvan schadelijke fosfaten en nitrieten in het milieu terechtkomen. Hoe dit dilemma op te lossen? Groepen met weinig chemische kennis van zaken zouden aandringen op een algeheel verbod van fosfonzuren. Er zijn echter intelligente alternatieven: fosfor- en stikstofloze sequestreermiddelen met bewezen werking.

 

PESA

PESA zuur HO(C4H4O5)nH of het afgeleide zout HO(C4H2O5Na2)nH is een polymeer met een molecuulgewicht van 400 – 1500 met carbonzure groepen O=C-OH in plaats van fosfonzure groepen. Er zit dus geen fosfor in en ook geen stikstof. In de lange koolstofketens zijn om de 2 C-atomen zuurstofatomen ingebouwd (poly-epoxy). Dit zijn aangrijpingspunten waar bacteriën figuurlijk hun tanden in zetten. Daardoor valt het PESA molecuul binnen 28 dagen voor meer dan 60% in monomeren (bouwstenen) uiteen. In de taal van veiligheidsbladen heet dit ‘gemakkelijk biologisch afbreekbaar’. En in geen geval komt er ook maar één atoom fosfor of stikstof bij vrij. De testmethoden waarmee dit gecontroleerd wordt noemen wij aan het eind van deze nieuwsbrief.

Net als fosfonzuren en fosfonaten voorkomt PESA afzetting van kalk, calciumsulfaat, calciumfluoride en silicaten. Het PESA zout functioneert goed bij hoge pH; het PESA zuur bij lage pH. Ze zijn stabiel in aanwezigheid van agressieve middelen zoals chloor.

 

PASP

PASP zuur C4H6NO3(C4H5NO3)nC4H6NO4 of het afgeleide zout C4H6NO3(C4H4NO3Na)nC4H6NO4 is een polymeer met een molecuulgewicht van 1000 – 5000, ook met carbonzure in plaats van fosfonzure groepen. Er zit dus geen fosfor in maar wel stikstof. Sommige klanten meten dat PASP daardoor beter barium- en calciumsulfaat afzettingen tegengaat en anti-corrosief werkt. Dit bovenop de bovengenoemde voordelen van PESA.

 

Het Sirius Effect

PESA en PASP werden ontwikkeld en worden gemaakt door dezelfde producent die de fosfonzuren en fosfonaten levert. Men weet dus waar men het over heeft en kan PESA en PASP één op één met traditionele fosfonzuren vergelijken.

U kunt bij ons PESA en PASP in vaste en 40% opgeloste vorm (1.2 g/ml en pH1% 9-11) krijgen.

De gemakkelijke biologische afbreekbaarheid van onze PESA en PASP is gemeten met de volgende internationale methodes:

  • ISO 9439
  • GB 20778-2006

Dit zijn de normen die Ecolabel en Nordic Swan ook aanhouden.

PESA en PASP zijn zulke groene producten dat ze in elk laboratorium op de plank horen te staan.

In 2013 kiest u voor groene innovatie!

 

telefoon: +31(0)355485899

salesdesk@siriusinternational.nl

www.siriusinternational.nl