• en
  • nl

Het Sirius team wenst heel veel sterkte aan iedereen die op zijn of haar manier vecht tegen het coronavirus en de gevolgen daarvan

Britens AOS

Alfa Alkeen Sulfonaat

CAS No.:68439-57-6
EINECS. :270-407-8

Product informatie:

product

Synoniemen: Alfa alkeen sulfonaat, Natrium alfa alkeen sulfonaat, Sulfonzuur C12-C14-C16 Alkaan hydroxy en C12-C14-C16 Alkeen hydroxyl natrium zouten.

Britens AOS in een sterk anionische oppervlakteactieve stof. In reinigingsmiddelen doen deze oppervlakteactieve stoffen het eigenlijke schoonmaakwerk. Britens AOS is de gemakkelijk biologisch afbreekbare tegenhanger van het vaker gebruikte, slecht biologisch afbreekbare Britens ABS; het natriumzout van LABSA (lineair alkyl benzeen sulfonzuur). Onze Britens APG series zijn gemakkelijk biologisch afbreekbare non-ionische oppervlakteactieve chemicaliën.

AOS tensides zijn al sinds 1965 commercieel verkrijgbaar in de USA. Ze komen voor in verscheidene schoonmaakmiddelen zoals toiletreinigers en shampoo’s. AOS tensides zijn vaak vervangers van lineair alkylbenzeen sulfonaten, vanwege hun gemakkelijke biologische afbreekbaarheid, schuimvorming, schoonmaakkracht en milde eigenschappen.

De bovenstaande AOS producten zijn lineair van structuur, met koolstofketens ter grootte van C12 tot C18.

technisch

Commercieel:

Verpakking: 25kg zakken,
Levertijd in Europa: 1 week
technisch

Technisch:

Gepubliceerde informatie over AOS tensides laat zien dat primaire biologische afbraak van deze stoffen in laboratorium-omstandigheden in 3 tot 5 dagen 100% kan bereiken. AOS tensides vertonen ook vergaande biodegradatie onder strikte proefcondities van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en haar OECDmethoden (301 B,C,D). Volledige biologische afbraak tot 100% is aangetoond binnen 30 dagen in “gesloten fles/BOD” tests. OESO ‘Modified Sturm’ OESO 301 B toont aan dat AOS “gemakkelijk biologisch afbreekbaar” is.

Verscheidene studies hebben het lot van AOS samenstellingen onderzocht onder reële omgevingsomstandigheden. In een één jaar durende studie bij een waterzuiveringsinstallatie, uitgevoerd door Sekiguchi, Oba, et al., werd vastgesteld dat de inkomende hoeveelheid AOS ongeveer 2 % was. methyleenblauw actieve stoffen (MBAS) en infraroodspectroscopie (IR)tonen aan dat het water, na actieve slib behandeling, volledig vrij van AOS was. De uitkomst van dit onderzoek en de verscheidene laboratorische studie die door de jaren heen zijn uitgevoerd laten zien dat AOS tensides milieuvriendelijk zijn.

Contact:

Zoek product: