• nl

Wij slaan bruggen tussen producenten
van grondstoffen en klanten in Europa.

Mijn opdracht was om te onderzoeken wat het effect van zeolieten, afkomstig uit wasmiddelen, is in de riolering. Hierbij had ik met twee verschillende ‘werelden’ te maken, namelijk: de detergenten industrie bij Sirius International en het hoogheemraadschap. Met het uitvoeren van de opdracht heb ik nieuwe inzichten gebracht op wat er kan gebeuren met al bestaande stromen van vervuilingen die andere vervuilingen kunnen opnemen. Op deze manier kan het milieu verbeterd worden door kleine aanpassingen aan al bestaande producten.